U gebruikt Internet Explorer versie 6 of ouder. Voor de juiste weergave van deze website raden wij aan de nieuwste versie van Internet Explorer of nog beter Firefox te gebruiken
Astroniek
Astroniek

Astroniek

Lobbendijk 35
3991 EB Houten
T (030) 2887004
M 06-24617434
E info@astroniek.nl

Cursussen

Oriëntatiecursus

Hieronder wordt een korte beschrijving gegeven van alle onderwerpen die behandeld gaan worden en wordt de opzet van de cursus verder uitgelegd. Aan het eind van deze paragraaf worden de onderwerpen van de vervolgcursus behandeld.

De eerste vormen van astrologie worden besproken alsmede astrologie in de verschillende culturen (griekse, romeinse, egyptische, indiase, chinese, christelijke en maya beschaving). Indien er voldoende belangstelling voor is zal er extra aandacht besteed worden aan de maya astrologie.

De basisbegrippen waaruit een horoscoop is opgebouwd worden in deze les uitgelegd. Een horoscoop is uit de volgende elementaire basisbegrippen opgebouwd.

In de astrologie vertegenwoordigen de tekens de aanleg, de huizen de levensomstandigheden waar men met die aanleg terecht komt of die men zich schept, en de planeten de krachten, energieen of drijfveren van het gedrag.

Deze basisbegrippen worden in deze en de volgende lessen verder behandeld.

De dierenriem bestaat uit de achtereenvolgend uit de volgende 12 tekens: ram, stier, tweeling, kreeft, leeuw, maagd, weegschaal, schorpioen, boogschutter, steenbok, waterman en vissen. Hieronder een korte beschrijving van de verschillende dierenriemtekens. Deze zullen uitgebreid worden behandeld in de cursus.

RAM:Zelfhandhaving, agressie, strijdvaardig, geestdrift, naïviteit. Het "ik eerst" teken. Heerser: Mars.
STIER:Praktisch, volhardend, gewoontedier, halsstarrig, behoudend, bezitterig. Heerser: Venus.
TWEELINGEN:Aanpassingsvermogen, mentale lenigheid, vlotte verwoording, druk sociaal bestaan, plooibaar en flexibel, dualistisch.
Heerser: Mercurius.
KREEFT:Moederlijk, beschermend en zelfbeschermend, zeer emotioneel, stemmingsvol, huiselijk. Heerser: de Maan.
LEEUW:Warm en groothartig, gul, pompeus, strijdvaardig, neiging tot overheersen en acteren. Heerser: de Zon.
MAAGD:Angstvallig nauwkeurig, vlijtig, dienstbaar, analytisch en kritisch, interesse in gezondheid en hygiëne, zwaarmoedig, Pietje precies. Heerser: Mercurius.
WEEGSCHAAL:Harmonie en evenwicht, zakelijk, behoefte aan partnerschap en huwelijk, artistieke en esthetische waarden, diplomatiek en taktvol, indolentie en besluiteloosheid. Heerser: Venus.
SCHORPIOEN:Emotionele intensiteit, smeulende agressiviteit, loyaliteit, pessimisme, preoccupatie met seksualiteit, dood en wedergeboorte, ondoorgrondelijk, gesloten, onderzoekend, door en indringend. Heerser: Pluto en Mars.
BOOGSCHUTTER:Geestdriftig, strijdvaardig, behoefte om ver en veel te reizen zowel mentaal als fysiek, interesse in plezier maken en sport, buiten zijn, de joviale filosoof. Heerser: Jupiter.
STEENBOK:Ambitieus, geduldig, conventioneel, conservatief en traditioneel, behoefte aan statussymbolen, discipline, verantwoordelijkheidsgevoel, streber. Heerser: Saturnus.
WATERMAN:Humanitair idealisme, onpersoonlijk, onbetrokken, behoefte om te bevrijden of bevrijd te worden, non-conformistisch, vrijheids- en broederschapgedachten, revolutionair. Heerser: Uranus en Saturnus.
VISSEN:Medeleven, meevoelen, zelfopoffering, sensitiviteit, mystieke eenwordingsbeleving, smachtend van verlangen naar onbestemde doelen, structuur ondermijnend, vaagheid. Heerser: Neptunus en Jupiter.


De dierenriemtekens, huizen en planeten kunnen verder onderverdeeld worden naar de elementen. Er zijn 4 elementen nl vuur, water, lucht en aarde.

ELEMENT
BETEKENIS/TREFWOORDEN
TEKENS
HUIZEN
PLANETEN
Vuur
spontaan, actief, ondernemend, intuitief, toekomstgericht
Ram, Leeuw, Boogschutter
1, 5, 7
Mars, Zon, Jupiter
Aarde
praktisch, beschouwend, nuchter, concreet, tastbaar
Stier, Maagd, Steenbok
2, 6, 10
Venus, Mercurius, Saturnus
Lucht
verstandelijk, intellectueel, denken, communicatief
Tweeling, Weegschaal, Waterman
3, 7, 11
Mercurius, Venus, Uranus
Water
gevoelsmatig, emotioneel, fantasie, ondoorgrondelijk
Kreeft, Schorpioen, Vissen
4, 8, 12
Maan, Pluto, Neptunus

De dierenriemtekens, huizen en planeten kunnen ook worden ingedeeld naar kruizen. De kruizen geven een energie patroon aan.

KRUIS BETEKENIS TEKENS HUIZEN PLANETEN
Hoofd energie van binnen naar buiten, extrovert, gedrevenheid Ram, Kreeft, Weegschaal,
Steenbok
1, 4, 7, 10 Mars, Maan, Venus, Saturnus
Vast energie naar binnen, introvert georienteerd, vasthoudendheid Stier, Leeuw, Schorpioen,
Waterman
2, 5, 8, 11 Venus, Zon, Pluto, Uranus
Beweeglijk energie zowel naar binnen als naar buiten, flexibiliteit Tweelingen, Maagd, Boogschutter, Vissen 3, 6, 9, 12 Mercurius, Jupiter, Neptunus

Er worden 12 huizen in de astrologie gebruikt. Hieronder volgen enkele betekenissen van de verschillende huizen afzonderlijk.

Huis 1:De persoonlijkheid, de fysieke verschijning, het optreden, het ik-huis, de ascendant
Huis 2:Het bezit, de verdiensten, de bestaanszekerheid, gevoel van eigenwaarde, de natuur
Huis 3:Communicatie en verbindingen, korte contacten, broers en zussen, kranten, de buren, telefoon
Huis 4:Huiselijke omstandigheden, afkomst, oorsprong, emotionele geborgenheid, familiebanden, een van de ouders
Huis 5:Zelfexpressie, spel, vermaak, kinderen, hobbies
Huis 6:Fysieke gezondheid, dagelijks werk, dienstbaarheid, ondergeschikten
Huis 7:Relaties zowel zakelijk als persoonlijk, contracten, compromissen, huwelijk
Huis 8:Bezittingen, erfenissen, belastingen, dood, macht, seksualiteit
Huis 9:Reizen, filosofie, verhuizen, wereldbeschouwing, buitenland, sport
Huis 10:Carriere, beroep, reputatie, een van de ouders
Huis 11:Vriendschappen, verenigingen, grote groepen
Huis 12:Mystieke belevingen, extase, roes, verslaving, gevangenissen, ziekenhuizen, geestelijke gezondheid

Binnen de astrologie worden 7 planeten gebruikt. Deze worden verder uitgebreid behandeld in de cursus. Hieronder volgt een korte beschrijving.

ZON:symbool voor levenskracht, scheppingsdrang, wilskracht, zelfexpressie, egocentriciteit;
de vaderlijke functie.
MAAN:symbool voor ontvankelijkheid, gevoelsleven, inschikkelijkheid, instabiliteit, stemmingswisselingen;
de moederlijke functie.
MERCURIUS:symbool voor logisch denken, onderscheiden, bemiddelen, communicatief optreden, willen weten en nieuwsgierig zijn, welbespraakt, pienter, handig, slagvaardig, nerveus zijn.
MARS:staat symbool voor strijdlustig optreden, ondernemend, moedig, spontaan, roekeloos zijn, gepassioneerd, gewelddadig optreden;
de mannelijke seksualiteit.
VENUS:symbool voor liefde, genegenheid, plezier, schoonheid, evenwicht zoeken, vrede stichten,
compromissen sluiten, tegenstellingen verenigen;
de vrouwelijke seksualiteit.
JUPITER:staat symbool voor willen uitbreiden, groei, vreugde, succes, optimisme, abstract denkvermogen, verbreding en verbreiding van inzichten, overdaad, onmatigheid;
uitspattingen.
SATURNUS:wijst op beperken, begrenzen, samen trekken, insluiten, vasthouden, kristalliseren, structureren, plichtsbesef, verantwoordelijkheidsgevoel, uiterst spaarzaam optreden, verlatenheid, frustraties; pessimisme.
URANUS:staat voor intuïtie, flitsende invallen, vrijheid, plotseling inzicht en revolutionaire veranderingen, gewelddadige bevrijding uit te nauw geworden kaders; technologie, elektronica, explosieve kortsluitingen.
NEPTUNUS:verwijst naar verhoogde sensitiviteit, spiritualiteit en artisticiteit, illusie, verwarring, ontbinding, teleurstelling, verslaving; vergiftiging.
PLUTO:duidt op dwingende kracht tot integratie van onbewuste inhouden, vernietiging, transformatie en vernieuwing; machtscomplexen.

In deze en de komende lessen worden de aspecten behandeld.
Aspecten zijn wisselwerkingen tussen planeten. Deze wisselwerking is afhankelijk van de hoek die de planeten onderling t.o.v. elkaar maken.
In de volgende tabel wordt aangegeven welke aspecten er zijn. Deze zullen verder besproken worden in de cursus.

NAAM AFSTAND
in graden
AARD SYMBOOL ORB STERKTE
Conjunctie 360=0 Majeur, neutraal 1 6 12
Halfsextiel 30 Mineur, neutraal 2 1 2
Halfvierkant 45 Mineur, dynamisch 6 2 3
Sextiel 60 Majeur, vloeiend 3 4 5
Vierkant 90 Majeur, dynamisch 7 5 8
Driehoek 120 Majeur, vloeiend 4 5 8
Anderhalf vierkant 135 Mineur, dynamisch 8 2 3
Inconjunct 150 Mineur, dynamisch 5 3 4
Oppositie 180 Majeur, dynamisch 9 6 10

Gedurende de cursus zal je eigen horoscoop als leidraad gebruikt worden. Aan het begin van de cursus krijg je je eigen horoscoop uitgereikt. Alle bovengenoemde onderwerpen zullen behandeld worden aan de hand van je eigen horoscoop. Er zullen regelmatig uitstapjes gemaakt worden om de begrippen verder uit te leggen aan de hand van de specifieke horoscoop van een cursist. Zo krijg je een steeds beter inzicht in de astrologische terminologie.
Hieronder is een voorbeeld van een horoscoop tekening weergegeven:

Astroniek

Aan het eind van de cursus zullen we de eerste stappen in het duiden (=interpreteren) van een horoscoop uiteenzetten. Het duiden van horoscopen vergt veel oefening en ervaring maar met de in deze cursus behandelde basisbegrippen is het mogelijk om de eerste stappen te zetten.

© Astroniek 2009-2010 - Alle rechten voorbehouden